سونای بخار شانگهای

سونای بخار شانگهای | shanghai

  با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید  captcha

  تیپتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4تیپ 5
  ابعاد بر حسب cm130×130
  اتاق دوش و زیردوشیTRUETRUETRUETRUETRUE
  شيرآلاتTRUETRUETRUETRUETRUE
  دوش ثابت و متحرکTRUETRUETRUETRUETRUE
  جکوزیFALSEFALSETRUEFALSETRUE
  هيدروشاورFALSETRUEFALSETRUETRUE
  سيستم صوتی و تلفنFALSETRUEFALSETRUETRUE
  سيستم روشناییFALSETRUEFALSETRUETRUE
  تهویهFALSETRUEFALSETRUETRUE
  سونا بخارFALSEFALSEFALSETRUETRUE
  پخش موسيقی (MP3) و بلوتوثFALSEFALSEFALSETRUETRUE
  شيشه رنگیTRUETRUETRUETRUETRUE
  ضدعفونی کنندهFALSEFALSEFALSETRUETRUE