سونای بخار A807

سونای بخار A807 | a807

  با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید  captcha

  تیپتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4
  توضیحات تیپکابین ساده با وانکابین + جکوزی بدون
  سیستم روشنایی و تهویه
  کابین + جکوزی با
  سیستم روشنایی و تهویه
  سونا بخار
  ابعاد بر حسب cm100×150
  اتاق دوش و زیردوشیTRUETRUETRUETRUE
  شيرآلاتTRUETRUETRUETRUE
  دوش ثابت و متحرکTRUETRUETRUETRUE
  جکوزیFALSETRUETRUETRUE
  هيدروشاورFALSEFALSETRUETRUE
  سيستم صوتی و تلفنFALSEFALSETRUETRUE
  سيستم روشناییFALSEFALSETRUETRUE
  تهویهFALSEFALSETRUETRUE
  سونا بخارFALSEFALSEFALSETRUE
  پخش موسيقی (MP3) و بلوتوثFALSEFALSEFALSETRUE
  شيشه رنگیFALSEFALSEFALSEFALSE
  ضدعفونی کنندهFALSEFALSETRUETRUE