سونای بخار A807

با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید


تیپتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4
توضیحات تیپکابین ساده با وانکابین + جکوزی بدون
سیستم روشنایی و تهویه
کابین + جکوزی با
سیستم روشنایی و تهویه
سونا بخار
ابعاد بر حسب cm100×150
اتاق دوش و زیردوشیTRUETRUETRUETRUE
شيرآلاتTRUETRUETRUETRUE
دوش ثابت و متحرکTRUETRUETRUETRUE
جکوزیFALSETRUETRUETRUE
هيدروشاورFALSEFALSETRUETRUE
سيستم صوتی و تلفنFALSEFALSETRUETRUE
سيستم روشناییFALSEFALSETRUETRUE
تهویهFALSEFALSETRUETRUE
سونا بخارFALSEFALSEFALSETRUE
پخش موسيقی (MP3) و بلوتوثFALSEFALSEFALSEFALSE
شيشه رنگیFALSEFALSEFALSEFALSE
ضدعفونی کنندهFALSEFALSETRUETRUE