روش انتخاب جکوزی:

جکوزی ها معمولا به شکل مستطیل یا نیم گرد میباشند، با توجه به فضای مورد نظر میتوانید با رسم ساده فضا جکوزی را در محل فوق قراردهید سپس فواصل اطراف جکوزی با دیگر موانع را بررسی نمایید همچنین لوله های سرد و گرم و سیم برق میبایست در پشت و کفشور در زیر وان قرارگیرند.

 

روش انتخاب سونای بخار:

در سونا ها ابتدا باید مانند جکوزی ها فضای وان را مشخص کنید سپس به ارتفاع فضای نصب دقت کنید که کمتر از ابعاد سونا نباشد حال وقت مشخص کردن لوله های سرد و گرم میباشد که بهتر است در ارتفاع یک متری از کف حمام و نزدیک به کنج یا مرکز در پشت کابین قرار گرفته باشند و همچنین با کمی فاصله سیم برق نیز به همین شکل

 

روش انتخاب سونای خشک:

سونای خشک تنها به برق نیاز دارد به همین دلیل نصب آن مانند قرار گرفتن یک کمد در گوشه ای از اتاق یا حمام میباشد که با ترسیم ابعاد براحتی قابل مشخص نمودن است.

 

روش انتخاب دوردوشی:

دوردوشی ها هم به اشکال مختلف چهارگوش یا قوس دار تقسیم میشوند که باتوجه به فضای مورد نظر و در دو جهت چپ و راست انتخاب میشوند، در هنگام اندازه گیری فضا برای نصب دوردوشی دقت نمایید فاصله شیر دوش با لبه بیرونی دوردوشی خیلی نزدیک نباشد زیرا در این حالت استحمام به سختی انجام میپذیرد، همچنین کفشور میبایست در زیر محدوده نصب دوردوشی موجود باشد.