سونای بخار لیون

سونای بخار لیون | lyon

  با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید  captcha

  تیپتیپ 1تیپ 2تیپ 3تیپ 4تیپ 5تیپ 6
  ابعاد بر حسب cm100×150
  اتاق دوش و زیردوشیTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
  شيرآلاتTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
  دوش ثابت و متحرکTRUETRUETRUETRUETRUETRUE
  جکوزیFALSEFALSETRUEFALSETRUETRUE
  هيدروشاورFALSETRUEFALSETRUETRUETRUE
  سيستم صوتی و تلفنFALSETRUEFALSETRUETRUETRUE
  سيستم روشناییFALSETRUEFALSETRUETRUETRUE
  تهویهFALSETRUEFALSETRUETRUETRUE
  سونا بخارFALSEFALSEFALSETRUETRUETRUE
  پخش موسيقی (MP3) و بلوتوثFALSEFALSEFALSETRUETRUETRUE
  شيشه رنگیFALSEFALSEFALSEFALSEFALSETRUE
  ضدعفونی کنندهFALSEFALSEFALSETRUETRUETRUE