سونای خشک D3P4

با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید


عنوانمشخصه
ظرفیت (نفر)۴
اندازه های بیرون (cm)۱۸۰x۱۲۰
اندازه های درون (cm)۱۷۱x۱۱۱
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد)۶۰
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه)۱۰۰
نوع چوبروسی
نوع دربتمام شیشه
نوع شیشهسکوریت
محل صفحه ی کنترلداخل کابین
منبع گرمایشهیتر برقی