سونای خشک D3P2

با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به ما، از مزایای ویژه خرید مستقیم بهره مند شوید


عنوانمشخصه
ظرفیت (نفر)۲
اندازه های بیرون (cm)۱۲۰x۱۰۵
اندازه های درون (cm)۱۱۱x۹۶
دمای حداکثر (درجه ی سانتیگراد)۶۰
حداکثر زمان شمارش معکوس (دقیقه)۱۰۰
نوع چوبروسی
نوع دربتمام شیشه
نوع شیشهسکوریت
محل صفحه ی کنترلداخل کابین
منبع گرمایشهیتر برقی